Gamla hotellet, Bunnsgården och Kamrerkontoret

Samma kåk men med olika funktioner vid olika tidpunkter.
Det började med hotellverksamhet för att byggas på med en våning och bli Bunnsgården. Enligt ett av vykorten så var det även kamrerkontor.
Gamla hotellet

Brunnsgården och kamrerkontoret efter påbyggnaden.

:: Lars ::
RSS 2.0