Sunhults omgivningar

Ett antal vykort jag har är inte tagna i de centrala delarna av by Sunhultsbrunn, utan i dess närhet. Några går att härleda, andra inte. Här behövs din insats som vet hur det ser ut idag, och eventuellt var kortet är taget.Sunhultsby står det, men är det norra Sunhuts by eller kanske södra Sunhults by? Jag vet inte.Man ser ett hus ovanför backen, men var är det taget?Detta lär vara södra Sunhult.Ett hus, en landsväg. Kan det vara gamla landsvägen igenom Sulhultsbrunn?Samma ställe för fotograferingen som förra kortet.Denna gran trodde jag var "Sunhultsgranen". Men så är det inte. Den kan ha stått var som helst i omgivningarna av byn.Strax intill Söljen misstänker jag.Sjöafallsvägen.Sjöafall.Intill Sjöafall någonstans.Vallstorp.Vägen söderut i Sunhult mot Vallstorp.

Jaa, en del kort är svårplacerade, i alla fall för mig.
:: Lars ::

Vrangsjö säteri

Detta säteri ligger bara någon halvmil söder om Sunhultsbrunn. Bostadshuset ligger på en kant med fantastisk utsikt över dalen ner mot Aneby. Vackra dagar är jag säker på att människor bara sitter och drömmer sig bort där.En ståtlig byggnad.

:: Lars ::
Okänd gård från luften ...

På detta flygfoto av en gård i Anebys närhet kan man inte utläsa mer än just det Aneby i stämpeln. En del likheter finns med Sköldseryds gård, eller hur?
Känner du till vilken gård detta kan vara, skriv en kommentar här under.Hör av dig om du vet var denna gård finns.

:: Lars ::Sköldseryds gård

Strax söder om sjön Söljen ligger denna gård.
Gårdens historia känner jag inte till, men kanske du som läser detta gör det . . .


:: Lars ::
RSS 2.0